Start

En mångfald av möjligheter

Ingrid Ullberg erbjuder människor, organisationer och projekt, möjligheter till utveckling och förstärkning för att möta framtiden.

Genom uppdrag tillsammans med Ingrid ökar möjligheten att utvecklas och få mod att möta framtiden, upptäcka utvecklingspotentialen och få balans mellan möjligheter och struktur. Med hjälp av känsla, engagemang och nyfikenhet ger Ingrid en helhetsbild och objektiv feedback som förstärker ditt egna, organisationens eller projektets profil och kärna.
Ingrid förenar logiskt tänkande och nyskapande idéer med ett kreativt hjärta!

Ingrids arbetsmetodik utgår från de tre kärnvärdena dialog, delaktighet och tillvaratagande

Citat från uppdragsgivare:

Strategidag med nya styrelsen för Charlies Teater. Ingrid Ullberg har hjälpt oss att hitta nya sätt att tänka och bli en mer ”välmående och välkomnande” förening. Jag är stolt att få vara en del av denna förening. Nu stundar nya tider.
Marita Graad Jansson Charlies Teater

I egenskap av projektledare för Inkubatorn Major Tom i Helsingborg ar det ett självklart val för mig att använda mig av Ingrids tjänster då jag gjort det tidigare i liknande projekt med ett mycket gott utfall. Major Toms deltagare får en gedigen utbildning i entreprenörskap och företagande samt individuell coachning i ta fram affärs och handlings planer. Utvärderingarna talade sitt tydliga språk om Ingrids roll i projektet. Hon är tydlig, kreativ och har stor kunskap om hur man utbildar/coachar framtida entreprenörer inom de kreativa & kulturella näringarna.
Jari Kajanne Projektledare Major Tom Helsingborg.

Att arbeta tillsammans med Ingrid – samarbeta i ordets rätta bemärkelse – är en konst som bara fungerar. Under flera år har Ingrid stöttat studenter på BYS i deras strävan att starta eget företag inom hästnäringen, bland annat genom att göra affärsplan. Ingrid är med sin långa erfarenhet och höga kompetens, sina raka frågor och sin förmåga att skapa eftertanke hos de hon pratar med, en värdefull samarbetspartner.
Åse Ericson, kurssamordnare/lärare på BYS (Biologiska Yrkeshögskolan) i Skara

Väldigt värdefullt när någon kommer utifrån och ser på oss med ”nya ögon”. Ingrid är inte rädd för att driva på och ibland ställa lite obehagliga frågor. Ingrid har fått oss att se på det vi sysslar med ur en annorlunda synvinkel och det är mycket värdefullt
Thomas Kvist, Kvänum Energi

”Ingrid har anlitats som extern konsult av Green Tech Park & Skara Campus AB vid ett flertal tillfällen. Hon har arrangerat en välbesökt seminarieserie om hållbar utveckling med flera nationella och regionala aktörer och arrangerade även kungaparets besök på Green Tech Park. Ingrid är noggrann, pålitlig och levererar alltid över förväntan. Jag kan varmt rekommendera hennes tjänster.”
Pascal Tshibanda Kommunikationschef Falköpings kommun