Start

En mångfald av möjligheter

Ingrid Ullberg erbjuder människor, organisationer och projekt, möjligheter till utveckling och förstärkning för att möta framtiden.

Genom uppdrag tillsammans med Ingrid ökar möjligheten att utvecklas och få mod att möta framtiden, upptäcka utvecklingspotentialen och få balans mellan möjligheter och struktur. Med hjälp av känsla, engagemang och nyfikenhet ger Ingrid en helhetsbild och objektiv feedback som förstärker ditt egna, organisationens eller projektets profil och kärna.
Ingrid förenar logiskt tänkande och nyskapande idéer med ett kreativt hjärta!

Ingrids arbetsmetodik utgår från de tre kärnvärdena dialog, delaktighet och tillvaratagande

Citat från uppdragsgivare:

Ingrid Ullberg har anlitats som projektledare i Götene pastorat för att leda processen med att ta fram pastoratets måldokument – församlingsinstruktionen,  ett projektarbete under mars-oktober 2017. I det pågående arbetet kan vi konstatera att Ingrid är inlyssnande, drivande och har en förmåga att få arbetsgruppen att fokusera och tänka till. Arbetet förs framåt på ett mycket professionellt sätt, och vi är glada över att få den ”coachning” som vi var i behov av, då vi inte hade möjlighet att avsätta den resursen internt. Ingrid är påläst, och har kunskap om kyrkan och vår värdegrund som har tillfört mycket i arbetet. Vi kan varmt rekommendera henne till andra pastorat som behöver en extern resurs gällande målformulering och organisationsfrågor.
Eva Posth, kyrkoherde, Annette Holgersson, förvaltningsassisten Götene Pastorat

Två dagars strategimöte: ”Tack för ett jättebra möte på Börstorp! Du är en riktigt klippa som lyckas hålla ihop vår spretiga grupp. Vi hade aldrig kommit så långt om inte du varit med”
Agnetha Björnsdotter Berglund Claessons Chark Eftr AB

Vikten av ett bra styrelsearbete för samverkan med verkställande ledning. Diskussion med VD-ar och ekonomiansvariga. ”Du är duktig på att ”peta på oss” så att vi börjar fundera själva och diskutera. I utvärderingen framkom typ ”många frågor att tänka vidare på” och ”frågor föder frågor”.”
Anna Ehn SA Revision AB

Strategidag med nya styrelsen för Charlies Teater. Ingrid Ullberg har hjälpt oss att hitta nya sätt att tänka och bli en mer ”välmående och välkomnande” förening. Jag är stolt att få vara en del av denna förening. Nu stundar nya tider.
Marita Graad Jansson Charlies Teater

I egenskap av projektledare för Inkubatorn Major Tom i Helsingborg är det ett självklart val för mig att använda mig av Ingrids tjänster då jag gjort det tidigare i liknande projekt med ett mycket gott utfall. Major Toms deltagare får en gedigen utbildning i entreprenörskap och företagande samt individuell coachning i att ta fram affärs- och handlings planer. Utvärderingarna talade sitt tydliga språk om Ingrids roll i projektet. Hon är tydlig, kreativ och har stor kunskap om hur man utbildar/coachar framtida entreprenörer inom de kreativa & kulturella näringarna.
Jari Kajanne Projektledare Major Tom Helsingborg.